La robótica en el Instituto Torre del Palau

Noticia publicada el dia 28/1/2013 por el periodico LaTorre de Terrassa (catalán)

Extracto :

L'institut Torre del Palau de Terrassa ha tornat a posar en en marxa el segon curs sobre robòtica com activitat extraescolar per a l'alumnat de la ESO. L'any passat l'activitat va tenir una bona acollida per part de l'alumnat dels primers cursos de la ESO. El curs s'ofereix a un grup reduït d'alumnes que mostrin interès per conèixer el món dels robots. Posteriorment, l'alumnat de batxillerat tecnològic aprofundeix en en la tecnologia i programació d'aquestes màquines.Al curs de robòtica amb Lego Mindstorms NXT es fa una introducció a la programació i muntatge amb aquests robots educatius. Hi ha inscrits 11 alumnes i està impartit per dos professors alhora (Josep Dalmau i Fernando Hernández), per tal que l'atenció individualitzada sigui millor. Els alumnes s'agrupen per parelles i treballen amb un kit robòtic complert. Disposen de motors,sensors d'ultrasons de pressió, de llum, de colors, de so, i un mòdul programable NXT amb pantalla, altaveu i connexió USB i Bluetooth amb l'ordinador. L'entorn de programació és l'entorn de programació gràfic de Lego anomenat Programming G. El curs és intensiu amb sessions de 2,5 hores. La durada total del curs és de 15 hores.

El curs està compost de les següents parts: instal·lar el programari per poder fer la programació, fer el muntatge d'un robot elemental, fer la programació per poder treballar amb els tres motors i els seus respectius codificadors de posició, introduir nous sons i informacions de pantalla amb les eines de l'entorn de programació, afegir sensors per poder captar variacions sobre el seu entorn iredissenyar el robot, programar el robot perquè generi un moviment dels motors en funció delsvalors que capten els sensors i realitzar diferents missions amb els robots, per la qual cosa hande fer un estudi del redisseny del nou robot i dels sensors que necessiten per fer-ho. Després programaran el robot per fer la tasca.

L'institut aposta per oferir l'alumnat vies de coneixement útil i significatiu per al seu futur, pensant en les necessitats de la societat del coneixement i de la informació en un món canviant. La robòtica cada vegada està més present en la vida diària, juntament amb les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC), una altra línia de treball que forma part del Projecte Educatiu de Centre, amb deu anys de presència de forma intensiva a l'institut Torre del Palau.